Na 3. nedeľu po Veľkej noci,
si pre nás pripravila výklad slova Božieho
evanjelická a. v. farárka
Mgr. Anna Debnárová.
Základom biblického príhovoru jej bol 126 Žalm.