Na dnešnú 21.nedeľu po Svätej Trojici si pre nás pripravil biblický príhovor
brat farár Mgr. Ján Lichanec.
Základom zamyslenia mu bol biblický text
z listu apoštola Pavla Efezským 6, 13 – 18.