Biblický príhovor na 2. nedeľu po Veľkej noci,
11. apríla 2021 si pre nás pripravil
na biblický text
z evanjelia podľa Jána 21, 15 – 19,
evanjelický a. v. farár Mgr. Ľuboš Vontorčík.