Na 2. nedeľu po Veľkej noci,
si pre nás pripravila,
výklad slova Božieho evanjelická a. v. farárka Mgr. Jaroslava Mišiaková.
Základom kázne jej bol
biblický text z knihy proroka Ezechiela 34, 1 – 16.