Na dnešnú prvú nedeľu po Zjavení
si pre nás pripravila biblický príhovor
evanjelická a. v. farárka Mgr. Erika Kaňuchová.
Základom zamyslenia je biblický text
z druhého listu apoštola Pavla Korintským, zo 6, 14 – 18 a 7, 1.