8. nedeľa po Svätej Trojici

A čo vám hovorím, hovorím všetkým: Bdejte!“
Mk 13, 37

V časnom živote prichádzajú rozličné udalosti pre každého z nás. Pri počutí rozličných správ sa pýtame je to všetko pravda? Nepýtame sa len či je to pravda, ale hneď si kladieme otázku, čo robiť, aby sme sa správne zachovali vo svojom kresťanskom živote.

Čo všetci prežívame? Skoro dva roky nás trápi pandémia. Prežili sme dve vlny pandémie. Okrem toho sme všetci prežívali aj iné osobné trápenia. Prežili sme a dnes sa pýtame, čo bude ďalej?

Hovorí sa o tretej vlne pandémie. Predstavitelia štátu, politici, členovia vlády hovoria, aby sme sa pripravili na tretiu vlnu. Naozaj príde? Keď príde čo máme robiť?

Vieme, čo pre nás znamenali prvé dve vlny. Zavreté obchody, školy, kostoly,… Zomrelo množstvo ľudí, blízkych i neznámych.

Sami cítime, že aj cirkev nemá zelenú v našom štáte. Aj tu sa pýtame čo teraz ďalej?

V cirkvi sú tiež problémy. Konajú sa voľby na miesto generálneho dozorcu. Sú ľudia, ktorí predpovedajú , že tohtoročné voľby rozdelia cirkev. Ku komu sa pridáme? Bude náš postoj: mňa sa nič netýka? Pokým žijeme na zemi dotýkajú sa nás veci, ku ktorým máme zaujať stanovisko. Môžeme zaujať dvojaký postoj, pesimistický alebo optimistický.

Ako členom cirkvi a veriacim v Pána Boha a Jeho Syna nám nepatrí mať pesimistický postoj, ale práve naopak. K tomu nás vedie práve viera v Pána Boha. Ku kresťanskému optimizmu nás vedie aj slovo Božie, ktoré je základom našej úvahy na dnešný nedeľný čas.

Je to slovo BDEJTE! Čo znamená pre nás toto slovo? Čo znamená pre optimizmus našej viery? Byť v pozore. Nie je nečinnosť, ale je to trpezlivosť.

Slovo „bdejte“ je spojené s trpezlivosťou. Prečo to tak je? Pretože nám pomáha k tomu, aby sme bojovali dobrý boj viery. Ďalej nám dáva silu k tomu, aby sme čisté mali čisté svedomie pred Bohom, a aj pred ľuďmi.

Bdelosť očakáva na Pána. Človek sám zo seba nemôže nič urobiť, ako to vo svojom slove hovorí Pán Ježiš.

Bdelosť vedie k zodpovednému životu. Bdelosť vedie človeka k tomu, že je milý Bohu aj ľuďom.

Bdelosť spojená s vierou a trpezlivosťou vedie človeka k tomu, aby si uvedomil, že posledný súd nebude hrôzou, ale dňom radosti. Deň posledného súdu všetko ohodnotí. Božie hodnotenie je spravodlivé. Pamätajme na to, že kto ako činil od mladosti, takú si vezme odmenu. My sami sa hodnotíme rozlične. Pán bude hodnotiť spravodlivo. Krivdu neurobí nikomu.

Modlitba:

Na Tvoju milosť myslíme, ó Bože, uprostred Tvojho chrámu. Ako Tvoje meno, Bože, tak siaha aj Tvoja chvála po konce zeme, Tvoja pravica je plná spravodlivosti. Raduje sa vrch Sion, jasajú dcéry judské pre Tvoje súdy. (Ž 48, 10-11)

Mgr. Štefan Marinko
evanjelický a. v. farár v. v.

ilustračné foto: pixabay.com