Pravá tvár služieb Božích – ako ďalej?

Pravá tvár služieb Božích – ako ďalej?

Téma: „čo dnes naše služby Božie najviac potrebujú k tomu, aby sa stávali tým najlepším a najkrajším miestom?“ – ktorú v niekoľkých číslach týždenníka EvPoST (celý názov nemôžeme uviesť) na začiatok Miroslav Hvožďara ml. otvoril úvodom, piatimi pokračovaniami a...
Pomôž, Otče nebeský!

Pomôž, Otče nebeský!

Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti – a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia. Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov. Lebo ak si niekto myslí, že je niečo, a nie je nič,...