Aby sme nezostali pri povrchnom chápaní

Aby sme nezostali pri povrchnom chápaní

„Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám, ale keď odídem, pošlem Ho k vám. A keď príde, poučí svet o hriechu a o spravodlivosti a o súde; o hriechu, že neveria vo mňa; o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac...