Alexander Dubček

Dňa 7. novembra 2022 sme si pripomenuli 30 rokov od tragickej smrti jedného z najznámejších a najvýznamnejších československých politikov.

Narodil sa s v roku 1921 v rodnom dome Ľudovíta Štúra v Uhrovci, kde vtedy rodina Dubčekovcov bývala. Do svojich 17-tich rokov vyrastal v Kirgizsku a Rusku. Po návrate na Slovensko sa vyučil za sústružníka, strojového zámočníka. Počas druhej svetovej vojny pôsobil v ilegálnej KSS a aktívne sa zúčastnil aj Slovenského národného povstania.

Po skončení vojny študoval politické vedy na Slovensku a v Moskve. Po návrate na Slovensko pôsobil v regionálnych a národných straníckych funkciách KSČ. Dostal sa do čelných pozícii UV KSČ. Bol predstaviteľom reformného smeru, takzvaného socializmu s ľudskou tvárou, ktorý sa snažil o demokratizáciu komunistického režimu. Všetko však zastavil vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, 21. augusta 1968. Bola zavedená normalizácia. Dubček bol zbavený politických funkcií a musel sa stiahnuť do úzadia, do domáceho exilu. Celé roky bol pod drobnohľadom štátnej bezpečnosti.

Po nežnej revolúcii v novembri 1989 sa Dubček znova začal objavovať a aktívne zúčastňovať na politickom živote. Dňa 1. septembra 1992 havarovalo vládne vozidlo s Alexandrom Dubčekom na diaľnici D1 pri Humpolci. Vo vážnom stave bol prevezený do nemocnice, kde bol dvakrát operovaný. 7. novembra 1992 zomrel.

Foto: wikimedia.org /Fortepan/Szalay Zoltán