Milí bratia, milé sestry, aj v tento sviatočný deň, 2. slávnosť svätodušnú, Vám prinášame slovo Božie v podobe video biblického príhovoru evanjelickej a. v. farárky Mgr. Jaroslavi Mišiakovej z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Myjave.