Dnes vám prinášame video Biblický príhovor na 2. adventnú nedeľu, 6. decembra 2020.
Tentokrát z Evanjelického a. v. chrámu Božieho vo Zvolene.
Slovom Božím nám poslúžila sestra farárka Lívia Mojzsisová.