104. výročie vzniku Československej republiky

28. októbra 2022 si pripomíname 104 rokov od vzniku prvej Československej republiky, ktorá postavila základy novej etapy moderných dejín Slovenska.

Prvá Československá republika vznikla 28. októbra 1918. Uzniesol sa na tom národný výbor československý v Prahe. Z národov Rakúsko-Uhorska, ktoré nemali vlastnú samosprávnosť sa po prvej svetovej vojne stávajú samostatné štátne útvary postavené na rovnoprávnosti.

Zákon, ktorý národný výbor prijal na svojom zasadnutí v Prahe, ustanovil samostatnosť a vznik Československej republiky a prevzal štátnu moc.

Ľudovít Štúr vypracoval pre Slovákov politický program už v polovici 19. storočia. V ňom boli Slováci prezentovaní, ako samostatný a svojbytný národ z vlastnou samosprávou v rámci Rakúsko-Uhorska. Nebolo však mu umožnené ho realizovať. Až prvá svetová vojna priniesla možnosti na obnovenie národných otázok a požiadaviek.

Vzniku samostatného štátu Čechov a Slovákov predchádzalo stretnutie zahraničného odboja v Ženeve. Bola tu vytvorená dočasná československá vláda a v rovnaký deň vydal Národný výbor v Prahe zákon o vzniku Československa.

Foto: wikimedia.org