Spomienka na tragickú smrť Milana Rastislava Štefánika.

Pred 102. rokmi tragicky umrel velikán slovenských dejín, evanjelik, gen. Milan Rastislav Štefánik. Bol astronómom, fotografom, letcom, diplomatom a politikom.

Bola nedeľa r.1919 uprostred jari po 4 rokoch 1. svetovej vojny. Nad Bratislavou sa objavilo lietadlo talianskej značky Caproni. Chvíľu krúžilo, hľadalo miesto na pristátie. Potom strmhlav padlo na zem. V lietadle zahynul Milan Rastislav Štefánik: generál francúzskej armády, vyznamenaný vysokými vojenskými vyznamenaniami Francúzska a Talianska, minister vojny ČSR, vedec – astronóm svetového mena, uznávaný diplomat, priateľ najvplyvnejších osobností v rôznych štátoch sveta, obľúbený, vážený človek v spoločnosti, spolupracovník Dr. Tomáša G. Masaryka a Dr. Eduarda Beneša pri mnohých vyjednávaniach o vytvorení spoločného štátu Slovákov a Čechov. Zomrel mladý, keď mal len 39 rokov. Ale tie roky naplnil prácou pre svoju vlasť, pre našu prítomnosť i budúcnosť.

Viac o M. R Štefánikovi sa dočítate: https://asloz.sk/milan-rastislav-stefanik/

Reportáž zo spomienkovej slávnosti na Bradle si môžete pozrieť v archíve RTVS v 20. minúte 48. sekunde: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/270512#1372
Nová expozícia v rodnom dome Štefánika v Košariskách. Viac info : https://spravy.rtvs.sk/2021/05/v-rodnej-obci-milana-rastislava-stefanika-spristupnili-novu-expoziciu/

ilustračné foto: wikipedia.org