Milí bratia a sestry,

vzhľadom k vážnej situácii ako v Európe, tak aj v celom svete, a tiež v kontexte prijatých preventívnych opatrení národných vlád v súvislosti so šírením koronavírusu – Covid19, sme sa rozhodli pripravované verejné zhromaždenie presunúť na iný termín. Bližšie informácie, organizačné pokyny a náhradný termín konania zhromaždenia Vám v dostatočnom predstihu oznámime.

Ďakujeme za pochopenie.

Organizačný výbor verejného zhromaždenia
„Za jednotu slov a činov“