„Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás,
proste, čo chcete, a stane sa vám.“

J 15, 7