„Veľmi smutná je mi duša,
až na smrť; zostaňte tu a bdejte!“

Mk 14, 34