„V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí.“

J 1, 4