„I neuvoď nás do pokušenia
ale zbav nás zlého.
Lebo Tvoje je kráľovstvo
i moc i sláva na veky. Amen.“

Mt 6, 13