„Kraj cesty sú tí, ku ktorým, keď počúvajú,
hneď prichádza satan
a berie do nich zasiate slovo.“

Mk 4, 15