Motivácia a časové súvislosti

Po lete, ktoré pre mnohých vyčerpaných rodičov, zamestnancov či podnikateľov znamenalo tak veľmi potrebný a vytúžený oddych, sme spadli do druhej vlny pandémie. Počty nakazených začali narastať a Slovensko sa veľmi rýchlo rozlúčilo nielen s letom, ale aj s nízkymi číslami nakazených, ktorými sme sa tak chválili v prvej vlne. Na Slovensku vzniklo viacero nových ohnísk nákazy, kde to už zďaleka nebola len Bratislava, ale aj Orava, Michalovce či ďalšie lokality. Ďalšie zhoršenie situácie sme zaznamenali v prvom októbrovom týždni, keď bolo rozhodnuté, že kvôli vyčerpanosti nemocničného personálu budú na Orave v boji s pandémiou vypomáhať aj vojaci Armády SR, pričom viaceré ďalšie okresy sa prepadli do tzv. červenej zóny. Tam už v danom čase patril aj Ružomberok, kde vedenie Evanjelickej cirkvi plánovalo Synodu 2020.

Na internetových stránkach ECAV, aj napriek rýchlemu zhoršovaniu situácie, bol však od 21. 9. 2020 stále ten istý oznam: Synoda v Ružomberku bude. A to aj napriek tomu, že medzičasom boli zavedené limity týkajúce sa Služieb Božích s obmedzením počtu účastníkov do 50 osôb a tiež ďalšie reštrikčné opatrenia. Dňa 9. 10. 2020 Konferencia biskupov Slovenska oznámila, že vzhľadom k nepriaznivému vývoju ruší na Orave a Liptove denné bohoslužby. Vážnosť situácie sa potvrdila aj pri vyhlásení výsledkov testovania na druhý deň, keď sme na Slovensku zaznamenali 1887 pozitívne testovaných osôb! Na to okamžite zareagoval minister zdravotníctva a na 10. 10. 2020 (v deň konania Synody) zvolal Pandemickú komisiu vlády SR, pričom už dopredu avizoval, že bude potrebné pristúpiť k novým, ešte tvrdším reštrikčným opatreniam…

Vzhľadom na dramaticky sa zhoršujúcu situáciu od začiatku októbra 2020 a tiež vzhľadom na prijaté reštrikčné opatrenia by zrejme nikoho neprekvapilo, ak by sa termín konania Synody posunul. Na Synode, ak zoberieme do úvahy počet synodálov, predsedov výborov a obslužného personálu, sa predpokladá účasť min. 80 osôb z celého Slovenska, a to ešte nehovoríme o verejnosti, ktorá má tiež právo sa rokovania zúčastniť. Prečo potom vedenie cirkvi, aj napriek dramaticky sa zhoršujúcej sa situácii, tak veľmi trvalo na pôvodnom termíne a riskovalo zdravie účastníkov Synody? Podľa v tom čase platných pravidiel totiž platilo obmedzenie hromadných podujatí v interiéri do 50 osôb, kde výnimku spravidla mali len podujatia, kde každý z účastníkov donesie negatívny RT-PCR test, ktorý je nie starší ako 12 hodín, čo však nebol tento prípad. Vzhľadom k priestorom, v ktorých sa Synoda konala, neboli dodržané ani doporučené odstupy, či už tzv. šachovnicové sedenie, alebo každý druhý rad voľný…

Vyššie uvedený postup vedenia cirkvi vzbudzuje v danej situácii oprávnené podozrenie. Vynárajú sa otázky, aké dôvody ich viedli k takému extrémnemu kroku, a tiež či zlú situáciu na Slovensku účelovo nezneužili na obmedzenie účasti verejnosti na tomto podujatí – či už kvôli “interne stanoveným” limitom pre verejnosť, alebo jednoducho z obavy účastníkov o svoje zdravie. Organizátori Synody totiž mohli účelovo kalkulovať práve s tým, čo oni sami ignorovali, a to s obmedzením konania hromadných (rozumej protestných) podujatí. O to zvlášť, ak im niekto (subjektívne a nezodpovedne) konanie Synody za týchto podmienok povolil!

Tu je na mieste otázka, čo bolo pre vedenie ECAV také dôležité, že tak veľa riskovalo a taktizovalo. Je všeobecne známe, že okrem štandardných bodov programu bol na programe Synody aj návrh reformy právneho systému a návrh reformy financovania cirkvi. Keďže tieto témy sú pre ďalšie fungovanie ECAV kriticky dôležité, rozhodne k nim mala vzniknúť riadená a rozsiahla diskusia na všetkých úrovniach cirkvi! Keďže aj kvôli pandémii (čo však určite nebol jediný dôvod) táto diskusia ani zďaleka v potrebnom rozsahu neprebehla, prečo potom vedenie cirkvi nepresunulo Synodu na iný, neskorší termín, čím by sa zohľadnili požiadavky na bezpečnosť, a zároveň by takto získaný čas mohli využiť na riadne vysvetlenie a obhájenie navrhovaného modelu? Vzhľadom na to, že všetky predložené návrhy na reformu financovania predpokladajú výrazné zvýšenie odvodov z cirkevných zborov do centra, prečo sa diskusii, zdôvodňovaniu a vysvetľovaniu venovalo na tejto úrovni tak málo času? V danej situácii to potom vyzerá skôr tak, že na to, ako bola zanedbaná (a odfláknutá)  diskusia, bol, naopak, neúmerne zrýchlený proces predkladania a schvaľovania tohto návrhu! To však z pohľadu zborov budí dojem, že sa tu rokovalo “o nás, ale bez nás”, čo je pri modeli, ktorý je založený LEN na zvýšení odvodov zo zborov, v demokratickej a slobodnej spoločnosti neprípustné!

Ku “kvalite” diskusie na Synode nepochybne neprispelo ani neskoré posielanie podkladov, kde väčšina z nich bola synodálom preposlaná medzi 22. 9. až 7.10., teda iba 3 – 17 dní pred Synodou! Iba pripomínam, že materiály mali byť doručené 4 týždne pred Synodou! Aj to svedčí o tom, že nové vedenie cirkvi sa niekam naozaj veľmi ponáhľalo…

To však nie je všetko. Na Synode mala byť prerokovaná aj správa o Reformate a správa predsedníctva cirkvi vrátane plnenia úloh z minulej Synody. Tie sa týkali aj všeobecne známych káuz spojených so spoločnosťou Reformata. Na stránkach Asociácie sme vám už priniesli obsiahly komentár ako k správe predsedníctva cirkvi, tak aj k správe o Reformate, hoci táto bola synodálom doručená len týždeň pred Synodou! Obidve správy je možné charakterizovať tým, že ani zďaleka nespĺňali všetky požadované náležitosti, ale o to viac sa sústredili na diskreditáciu Asociácie či orgánov Reformaty po roku 2014, ktoré na problémy pri hospodárení poukazovali! Inými slovami, to, čo nesplnili, resp. zanedbali, sa snažili zakryť vyvolávaním emócií a nenávisti voči tým, ktorí požadujú dôsledné prešetrenie týchto káuz. To, okrem odpovede členov Asociácie na predložené správy, potvrdzuje aj jednoduchá štatistická analýza správy predsedníctva cirkvi, ktorá veľmi dobre vypovedá o jej úrovni a zameraní. Po rýchlej analýze výskytu kľúčových slov dospejete k nasledujúcim výsledkom:

85 x Asociácia slobodných zborov, AsloZ
34 x Lutherus
25 x Predsedníctvo ECAV, resp. cirkvi
——————————————————-
45 x Misia (v danom význame slova)
26 x Ježiš Kristus
12 x Pán Boh

Už na prvý pohľad je jasné, že vhodnejší názov ako “Výročná správa predsedníctva ECAV” by bol názov “Správa predsedníctva cirkvi o Asociácii slobodných zborov”.

Podobne je na tom aj správa o Reformate, ktorá by sa zas mohla nazývať “Správa o bývalom konateľovi Štefanovi Sabolovi”:

24 x Štefan Sabol
3 x   Daniš, Mlynár

Ak si to spojíte s absolútnou stratou súdnosti nového konateľa, ktorý dáva do súvisu formálne chyby Štefana Sabola s preukázateľnými zlyhaniami a vysokými stratami, ktoré spoločnosť zaznamenala počas obdobia konateľov V. Daniša a J. Mlynára, tak si veľmi rýchlo urobíte vlastný názor, o čo tu naozaj ide a ako hlboko klesla úroveň nielen týchto správ.

Takéto nepravdivé a nenávistné vyjadrenia môžu novému vedeniu cirkvi či Reformaty prejsť len preto, že sa vyhýbajú priamej komunikácii, resp. ak chcú zabrániť konfrontácii s tými, ktorí na tieto problémy poukazujú. Účastníci Synody 2019 v Prešove si určite dobre pamätajú slová generálneho biskupa Ivana Eľka, že “v tejto chvíli my chránime túto cirkev práve paradoxne tým, že nekomunikujeme”. V priamej konfrontácii by sa totiž veľmi rýchlo ukázalo, že žiadne reálne vysvetlenie ani predsedníctvo cirkvi, ani nový konateľ Reformaty nemá. To je však aj problém väčšiny synodálov, ktorí zrejme nemajú záujem na poznaní, pravdy a náprave vzniknutého stavu! Zatiaľ čo plne chápem, že nemôžu všetkému rozumieť a problematiku detailne poznať, určite si môžu vyžiadať konfrontáciu bývalého a súčasného vedenia, aby poznali názory obidvoch strán. Argumenty predsedníctva cirkvi a nového konateľa tak pripomínajú “domček z karát”, ktorý stojí len dovtedy, kým sa ho nik nedotkne, pokiaľ im nik neoponuje…

Dnes už vieme, že návrh na disciplinárne postihy neprešiel, rovnako ako návrh na zrušenie Osobitného senátu Generálneho súdu. Haleluja! Avšak “prešiel”, hoci len tesne, návrh modelu financovania cirkvi, na ktorom niekomu zrejme tak veľmi záležalo. Návrh, ktorý predpokladá ďalšie vyťahovanie peňazí zo zborov do centra  bez toho, aby tam prebehla akákoľvek analýza plytvania, neefektívnosti, zhodnotenia stavu prešetrenia majetkových káuz a preverenie účinnosti nápravných opatrení. A tiež bez toho, aby boli kvantifikované iné, potenciálne zdroje financovania cirkvi.

Zrejme to bola tá priorita, kvôli ktorej bolo potrebné sa za každú cenu stretnúť. “Za všetkým hľadaj peniaze” – hovorí jedno príslovie. Je tu dôvodné podozrenie, že z rovnakého dôvodu bola predčasne ukončená aj diskusia v seniorátoch a zboroch – jednoducho preto, že sa to nevyvíjalo tým “správnym smerom”. A s tým rovnako môže súvisieť aj snaha zrealizovať zasadnutie Synody čím skôr, bez ohľadu na okolnosti, resp. využiť pandémiu, konkrétne zákaz verejných zhromaždení, na to, “aby nám do toho nik nekecal”…

Vážená evanjelická verejnosť, keď nabudúce budete počúvať vyjadrenia nového vedenia cirkvi o potrebe dialógu, neúnavnej diskusii, o úprimnosti a potrebe transparentnosti, dávajte si pozor. Dbajte na to, aby tieto slová boli v súlade s činmi a aby to znova neskončilo pri tom starom známom prísloví: “Účel svätí prostriedky”!  Pretože to, čo sme videli pri voľbách, sa ďalej opakuje aj po nich. Na škodu tých, ktorí tieto metódy používajú, na škodu celej Evanjelickej cirkvi!

Za Asociáciu slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania

Jaroslav Mervart