„Lebo zákon daný bol skrze Mojžiša,
ale milosť a pravda stala sa
skrze Ježiša Krista.“

J 1, 17