Mnohé kresťanské cirkvi v Európe dlhodobo bojujú s odlivom veriacich. Znižuje sa počet účastníkov na bohoslužbách a panuje nezáujem o cirkevné aktivity.

Oficiálne štatistiky sa väčšinou líšia s reálnym stavom počtov veriacich a účastníkov na bohoslužobných aktivitách. Podľa poslednej štúdie Európskej kresťanskej misie môžu tento stav zvrátiť migrujúci kresťania z Južnej Ameriky, Ázie a Afriky.

Európa je dnes najväčšou výzvou pre svetovú misiu. Viac ako inokedy začali Európske  kresťanské cirkvi spolupracovať medzi sebou. Vytvárajú spoločné siete a zakladajú spoločné zbory.

Štúdia, ako základ svojho tvrdenia uvádza, že za posledných 30 rokov, v Španielsku kresťania z Latinskej Ameriky založili tisíce nových kresťanských zborov. Rovnako aj Čínska zámorská misia založila viac ako 120 nových zborov vo Veľkej Británii.

Každá tradičná Európska cirkev sa musí sama vysporiadať s trendom úbytku veriacich a aktívnych členov zborov.

Viacej sa dočítate:

Úpadek křesťanství v Evropě. Zachrání tento trend věřící z Latinské Ameriky nebo z Afriky?

Zdroj: krestandnes.cz
ilustračné foto: unsplash.com