Britka Maya Forstaterová prišla o svoju prácu za názor, že pohlavie je nemenné.

Pred dvomi rokmi sa na vo svojich príspevkoch na sociálnych sieťach vyjadrila, že muži sa nedokážu zmeniť na ženy a naopak. V nich kritizovala návrh zákona, ktorý ľuďom dovoľoval identifikovať sa ako opačné pohlavie.

„Nemyslím si, že byť ženou je vec identity alebo ženských myšlienok. Čo ma prekvapuje je, koľko múdrych ľudí, ktorých obdivujem, sa zamotáva do uzlov, len aby nemuseli povedať pravdu, a teda, že muži sa nemôžu zmeniť na ženy,“ .

Za svoje názory jej zamestnávateľ nepredĺžil zmluvu. Obrátila sa preto na preto na súd. Prvostupňový súd rozhodol v jej neprospech. Odvolala sa voči rozhodnutiu a najvyšší súd rozhodol v jej prospech. Ako dôvod uviedol, že vyjadrenia spadajú pod zákon o slobode prejavu. Sudca vysvetlil, že Forstaterovej názory sú síce z pohľadu transrodových ľudí „hlboko urážlivé a dokonca spôsobujúce úzkosť“, napriek tomu ale musia byť v pluralitnej spoločnosti tolerované.

Viacej sa dočítate:

Názor, že pohlavie je nemenné, stál Britku prácu. Odvolací súd teraz rozhodol v jej prospech

https://www.christiantoday.com/article/woman.who.lost.job.over.trans.critical.tweets.wins.appeal/136937.htm

Zdroj: dennikstandard.sk
foto: Twitter/Maya Forstater