V spoločnosti Reformata spol. s r. o., ktorá spravuje majetky ECAV na Slovensku došlo k 31. 8. 2021 k zmene konateľov.

V spoločnosti Reformata, ktorá je spájaná s viacerými majetkovými kauzami, pri ktorých cirkev prišla o nemalú finančnú čiastku boli k 31. 8. 2021 vymenení konatelia.

Podľa obchodného registra sa konateľmi stali Ing. Peter Gärtner a Ing. Tomáš Hyben, PhD. Bývalý konateľ Ing. Branislav Rybnikár už v spoločnosti nepracuje.

Zdroj: orsr.sk
Foto: ecav.sk (na ľavo Peter Gärtner, na pravo Tomáš Hyben)