V cirkvi vládne napätá atmosféra. Pravou príčinou tohto napätia a rozdelenia cirkvi je hriech a nečisté praktiky, ktoré vyplávali na povrch. Vzhľadom na zakrývanie hriechu, neriešenie problémov ako následok vznikla Asociácia slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ASloZ). Jej úlohou nie je cirkev deliť, ale volať po náprave v plnom rozsahu. Ide o návrat k čistej vierouke, jednote slov a činov, k efektívnemu a čistému hospodáreniu a o vyvodenie dôsledkov z hrubých pochybení.

Ozývajú sa hlasy, nabádajúce ku konaniu a zmierneniu napätia. Niektorí sú už unavení, iní znechutení, ďalší sklamaní. Sú aj takí, čo hovoria, že s cirkvou, kde vládne takáto morálka, nechcú mať nič spoločné. Rozhodne nás to ako cirkev nectí, nedávame dobrý príklad. Na začiatok chcem pripomenúť, že zo strany ASloZ bola ponuka na stretnutie so súčasným vedením dvakrát, nebola však zo strany najvyšších predstaviteľov evanjelickej cirkvi prijatá. Všetko, čo robíme, robíme s určitým zámerom, máme určitý cieľ. Či robíme niečo len tak pre nič za nič? Asi nie. A tak sa pýtam: Aký cieľ by si mala dať ASloZ pre eventuálne jednanie s vedením cirkvi? Čo by asi chcela dosiahnuť? Ak mám vyjadriť svoj názor, tak odpoviem úprimne – neviem. Som presvedčený, že s východiskom zo súčasnej situácie mám jasno. Východisko existuje, len je boľavé.

Augiášov chliev treba upratať
V čísle 11 Evanjelického P.sla Spolku Tr… vský (celý názov novín a spolku neuvádzam v dôsledku šikany a vyhrážania sa predsedníctva cirkvi a vedenia Tranoscia cez súdy, čo sa nikdy v histórii cirkvi nestalo) na strane 26 v rubrike Odkazy našich predplatiteľov MUDr. Daniel Ľachký výstižne popisuje, ako liečba prasknutého žalúdočného vredu nemá vyzerať. Ďakujem za priliehavú lekársku radu. Rozhodne nestačí narezať a vypustiť hnisavé ložisko, ranu prelepiť leukoplastom, kožu utrieť a nechať to tak.

Veď by to bol medicínsky nezmysel.
Tak, ako pán doktor zdôrazňuje, chorobu treba správne liečiť. Základom liečby pre cirkev je pokánie. Iná cesta neexistuje. Predsedníctvo ASloZ určite nemá v úmysle vyjednať pre seba nejakú výhodu za misu šošovice. Na judášsky groš sa neulakomí. Rozhodne nemôže súhlasiť ani s tým, že percento krádeží či temných skutkov sa zníži napríklad o 95 %, alebo sa použije nejaká pozlátka na prekrytie nečistoty.

Veď toto by bol biblický nezmysel.
Pripomeniem viacero listov, ktoré som dostal teraz už od nebohého brata Raša z Bratislavy. On volal po náprave cirkvi. Problémy dobre poznal. Doslova písal, že Augiášov chliev treba upratať. Toto vyžaduje naša cirkev dnes. Do vedomia širokej verejnosti, ale aj do histórie cirkvi, sa napríklad zapíše, že účtovníctvo sa nemusí odovzdať kompletne a načas, že sa môže falšovať, že účtovné knihy nemusia navzájom sedieť atď. Že v Reformate sme mali tvorivých konateľov a účtovníčku. Navrhujem zaviesť aj nový predmet na našu teologickú fakultu: cirkevné účtovníctvo. Náplň? Ako falšovať, podvádzať, zneužívať, utekať pred zodpovednosťou, ako primitívne sa vyhovárať. Ako podvádzať vlastníka zvereného majetku. Pedagógov už máme.

Spali, nevideli, nepočuli
Do vedomia širokej verejnosti, ale aj do histórie cirkvi sa zapíše hrubými písmenami aj hrubé zneužitie majetku po nemeckých evanjelikoch i po našich predkoch. Ich mozole a ich pot, zrobené ruky budú žalovať. Tento majetok bol darovaný pre cirkev a jeho využitie v biblickom ponímaní. Niekto ho hrubo zneužil a niektorí zodpovední sa na to chápavo dívali. Nevideli, nepočuli. Do histórie vstúpi aj rafinovaná krádež financií zo zahraničnej pomoci z Nemecka na Sigorde. Aj tam boli zodpovední, ktorí nevideli, nepočuli, zatĺkali… Tak verne a poctivo konali svoju prácu… Mohli by sme hovoriť o krádežiach farárov, alkoholizme… Tu sa pýtam: Kde boli a sú terajší biskupi? Prečo bratia Klátik a Krivda upadli do nemilosti? Nie preto, že na to poukazovali a vyžadovali nápravu? Som presvedčený, že áno. Kde bol ZED ako združenie duchovných? Spali, nevideli, nepočuli. Na čo vlastne ZED existuje aj so svojím predsedom? Na tomto mieste chcem vzdať úctu a vďaku bratom farárom, ktorí verne konali a konajú svoju prácu. V minulostimnohí boli prenasledovaní, za vojny napríklad chránili a zachránili Židov, stáli na strane utláčaných. Komunistickým režimom utrpeli nie jednu ranu. A dnes? Súčasníci sú za to, že poukazujú na pochybenia v cirkvi, zbavovaní funkcií, nemohli alebo nemôžu kandidovať, vidíme, ako dopadla kandidačná porada na biskupa Východného dištriktu, ako vyradili nepohodlných. Ďalej im hrozí odňatie finančného príplatku k platu (KvP). Čakajú ich disciplinárne tresty za členstvo v ASloZ. Som zvedavý, kto sa pod rozsudky podpíše, kto prehluší hlas svedomia a pravdy. Statoční bratia farári a sestry farárky, odpusťte, že to hovorím. Musel som to povedať. S bôľom. Žiaľ, aj medzi učeníkmi Pána Ježiša bol Judáš, sú aj medzi vami.

Strašná morálna bieda
V cirkvi je špiny oveľa viac. Čo povedať na machinácie s výmenou advokátov na súdoch ohľadne Reformaty? Treba zabezpečiť predsa čo najlepší výsledok. Predošlí by mohli vyhrať, a to je nežiaduce. Bratia a sestry, deje sa to, nie je to výmysel, vyjde to na svetlo sveta. Čo povedať na odvolanie konateľa Reformaty brata Štefana Sabola a teraz už bývalej dozornej rady, ktorí nekompromisne chyby zdokumentovali a dali veci do poriadku? Kam to povedie, keď odvoláme skutočných statočných odborníkov a nahradíme ich ľuďmi, blízkymi bývalému konateľovi Danišovi? Toto sa deje! Veď niektoré pre cirkev absolútne nevýhodné nájomné zmluvy uzavreté do roku 2028 treba zachovať a bačovať po starom. Rozhodne, nie všetka špina vyšla na svetlo sveta. Čo povedať na klamstvá a podvody na najvyšších miestach? Brat Brozman pri voľbách podvádzal, ba spoločne s bratom generálnym biskupom Eľkom obaja kryli Reformatu a zapreli to. Je to dobre zdokumentované. Klamstvo a podvody sa v cirkvi udomácnili a majú ochranu na najvyšších miestach. Čo potom môžete čakať? Niektoré cirkevné zbory dali napríklad návrh na disciplinárne konanie na brata generálneho dozorcu Brozmana, pretože pri voľbách ich zaviedol, oklamal. No a čo? Súdy nekonajú, zákonom stanovené limity na vyriešenie sťažností sú dávno prekročené. Súdy či disciplinárne orgány nekonajú, kryjú zlo, zahmlievajú, porušujú zákon. Strašná morálna bieda.

Aký príklad dostanú naše deti?
Cirkev ťažko sklamala. Nie jeden ani dvaja sa pýtajú, kde boli tí, čo nás mali a majú viesť do neba. Kde sú tzv. prebudení či obrátení farári? Nevideli, nepočuli? Prečo mlčia, alebo zapierajú? Budete im dôverovať, ak takto sklamali? Pošlite im svoje deti či vnúčatá, čo im dajú pre život? Naučia ich farizejstvu a pokrytectvu? Ďakujem pekne za takú vieru. Rozhodne nestačí hovoriť o obrátení a novote života. Takto treba sa pokúšať žiť pri všetkých našich slabostiach a nedostatkoch každodenne. Dnes je viac serióznosti a poctivosti u mnohých firiem než v cirkvi. ZED a duchovní, spamätajte sa, veľa príležitostí na nápravu nemáte. Cirkev ťažko sklamala. Som presvedčený, že desaťročia sa budú tieto kauzy spomínať. A nielen v cirkvi. Som presvedčený, že vojdú do jej histórie ako doba temna. Dnes si nie jeden či dvaja cirkevníci položia otázku, načo vôbec takúto cirkev podporovať, keď sa to takto zneužíva. Keď niet poctivosti. Keď sa mnoho premrhalo, som presvedčený, že aj rozkradlo. Načo tam posielať deti, čomu ich naučia a aký príklad im v cirkvi dajú? Uvedomujete si, bratia biskupi Eľko, Sabol a Hroboň, dôsledky? Nesiete plnú zodpovednosť aj s bratom Brozmanom! Dali ste žalobu na súd, žiadate cestou súdu neodkladné opatrenie a zastavenie činnosti ASloZ, S.lku Tr…vský i zákaz vydávať Evanjelický P…l S….u Tr…vský. Je to len ďalší dôkaz udupať, udusiť, nepustiť pravdu na svetlo sveta, ktorá vás usvedčuje z krytia neprávostí v cirkvi. Ubezpečujem vás, že pravdu nezastavíte. Pravda víťazí. Za pravdou stojí Boh. Čo povedať na záver? Východisko vidím len vo vyznaní hriechu, priznaní pochybení, náprave chýb, vyvodení dôsledkov, zmierení a zároveň jasnom prísľube, že niečo také sa nebude opakovať. Znakom pokánia bude vrátiť členom cirkvi právo postaviť do čela tých, ktorým dôverujú. Len tak cirkev môže znova získať dôveru. To právo im nesmie byť oklieštené a odnímané za žiadnych okolností!!! Veľkou morálnou záťažou cirkvi sú a budú tí, ktorí temné praktiky, klamstvá, podvody a zlo kryli a kryjú. Bratia Eľko, Brozman, Sabol, Hroboň, pamätajte na to! „Beda tým, čo na zlé povedia: dobré, a na dobré: zlé, ktorí tmu menia na svetlo a svetlo na tmu, trpké na sladké a sladké na trpké.“ (Iz 5, 20)

Imrich Lukáč