„Vyjdi na poľné cesty
a medzi ohrady a prinúť vojsť,
aby sa mi naplnil dom.“

L 14, 23