Asociácia slobodných zborov odsudzuje konanie jednotlivcov alebo skupiny, ktorí sa snažia pošpiniť jej dobré meno, a zároveň narušiť vzťahy medzi Slovenskou evanjelickou jednotou a Asociáciou slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, tým, že zneužili doménu sej.sk.

Uvedená doména bola určitý čas presmerovaná na oficiálnu stránku Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, pričom po upozornení na túto skutočnosť cez média a SEJ, jej súčasní „vlastníci“ neupustili od svojho nečestného správania, a naopak doménu presmerovali na oficiálnu stránku asloz.sk. Je vysoko pravdepodobné, že s týmto nečestným konaním v prípade domény sej.sk, súvisí rovnako neseriózna registrácia profilu Asloz na sociálnej sieti Facebook.

Asociácia sa dištancuje od takéhoto konania, ktoré považujeme za nemorálne a v príkrom rozpore s kresťanskou vierou, a zároveň podnikne ďalšie kroky smerujúce k náprave tohto stavu a vyvodeniu dôsledkov.


Predseda Asociácie Sloz Jaroslav Mervart poprosil o vyjadrenie predsedu Slovenskej evanjelickej jednoty Petra Bzdúcha.

Otázka:
„Vážený brat Bzdúch, mám na Vás, ako na predsedu Slovenskej evanjelickej jednoty otázku, prečo je obsah domény sej.sk (v čase položenia tejto otázky 5. 4. 2020) presmerovaný na stránku Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a.v.? Taktiež sme zaregistrovali oznam na Vašej stránke na sociálnej sieti Facebook o tom, že Vám doména bola odcudzená. Viete nám k tomu povedať viac? Ďakujem.“
Jaroslav Mervart, predseda Asociácie Sloz


Odpoveď:
„Brat Mervart, informujem Vás, že doménu sej.sk nemáme pod kontrolou už niekoľko mesiacov a môžem potvrdiť, že za jej presmerovaním nie je nikto z Asociácie slobodných zborov. Predsedníctvo Slovenskej evanjelickej jednoty totiž disponuje overenou informáciou, že doménu administruje tretia osoba. Odmieta ju však vrátiť. Slovenská evanjelická jednota sa samozrejme vie do budúcna zariadiť vytvorením novej domény, no najprv dáva príležitosť na nápravu. O uvedenej skutočnosti som vyrozumel kompetentnú osobu doporučeným listom a požiadal ju o zjednanie nápravy z titulu svojej funkcie a autority. Na záver vyslovujem presvedčenie, že previnivšia sa osoba prehodnotí svoje správanie a vráti nám doménu“
Peter Bzdúch, predseda Slovenskej evanjelickej jednoty

ilustračné foto: pixabay.com