Aj v novom roku vám prinášame sériu rozhovorov na rôzne aktuálne témy a dianie na Slovensku a vo svete, v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku aj mimo nej. Našou snahou je osloviť ľudí rôznych vekových kategórií, vzdelania, veku, laikov aj duchovných v službe.

Rok, ktorý je za nami, priniesol nové podmienky života, viaceré obmedzenia a nové formy fungovania všetkého okolo nás. Niečo vzal, niečo dal. Na základe toho máme očakávania, priania do nového roka. O tom, ako starý rok ovplyvnil náš život a čo očakávame v tomto novom roku, sme sa rozprávali Petrom Janovčíkom, Slovákom dlhodobo žijúcim v zahraničí.

Ako by ste zhodnotili rok 2020? Čo vás počas neho najviac ovplyvnilo, sklamalo, potešilo?

Nuž nerád by som urážal rok, veď ten za nič nemôže. Poviem len, že bol rýchly a škaredý. Žili sme si svoje životy, plánovali nejakú budúcnosť a brali sme tento kvázi pokojný stav ako samozrejmosť. Potom prišiel šok do systému, ktorý priniesol strach a zmätok, ktorý tu s nami je a všetko nasvedčuje tomu, že je plánovaný na mnohé roky dopredu. Tento neprehľadný chaos, ktorý tu nastal, ma ovplyvnil najviac. Stratil som dôveru v tých, ktorí to mali riešiť, aj v tých, ktorí majú pravdivo informovať. Sklamalo ma, že ani po roku tejto neistoty sa necítime o nič lepšie. Svetlou stránkou v tomto období temna je, že nastáva určité prebudenie a ľudia hľadajú sami, ako si pomôcť.

Cirkev v roku 2020 prešla namáhavým obdobím, či už spojeným s pandémiou koronavírusu, alebo so zmenou financovania, obmedzením alebo dokonca úplným zrušením bohoslužieb a iných podujatí. Čo podľa vás najviac ovplyvnilo cirkev, jej fungovanie a aký je váš názor na tieto zmeny? Ostala cirkev v kontakte so svojimi veriacimi?

Cirkev tak ako všetky inštitúcie prechádza svojimi svetlými, ale aj temnými obdobiami. Niečo ako nezávislá cirkev neexistuje. Riadia ju stále iba ľudia a niekedy aj neľudia. Terajšiu krízu v cirkvi nepriniesol korona vírus, ale vírus morálky spoločnosti, ktorej rozklad pozorujeme v plnom programe práve teraz. Svetská moc nepotrebuje cirkev silnú a jednotnú, preto si hľadá ľudí na spoluprácu, aby ju zvnútra rozložila.

To sa deje po celom svete a tieto procesy akoby sa v poslednom období zrýchľovali. Schizofrenické opatrenia majú za úlohu zmeniť cirkev živú, cirkev osobného kontaktu, na cirkev virtuálnu, strachom oddelenú. Cirkev silná, jednotná ako blok je hrozbou pre liberálov. Či ostala v kontakte s veriacimi? Na to musia dať odpoveď sami veriaci.

Čo očakávate od roku 2021? Čo podľa vás najviac ovplyvní smerovanie našej cirkvi v roku 2021?

Bude to znieť čudne, ale očakávam zázrak, zásah zhora, lebo spôsob, akým to tu vedú naši miestodržitelia,  je skutočne zahanbujúci a nevidím nádej na zlepšenie. Nechcem byť zlým prorokom, ale myslím, že sme ešte nenarazili na dno a táto jo-jo hra s uvoľňovaním opatrení a spätným priškrcovaním bude pokračovať, až dokiaľ sa úplne nevzdáme svojej ľudskosti. Smerovanie cirkvi, samozrejme, najviac ovplyvní vôľa Božia. Tak ako spoločnosť, aj cirkev má šancu na očistu zdola.

Ak budeme schopní vypnúť propagandu strachu a bojovať za pravdu, máme šancu. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, lebo dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu, aj telo zahubiť v pekle (Mt 10, 28).

V roku 2021 nás čaká aj ďalšie sčítanie obyvateľstva, ktoré cirkvám nastaví zrkadlo a po zmene financovania cirkví výrazne ovplyvní ich ekonomickú stabilitu. Pri poslednom sčítaní obyvateľstva v roku 2011 mala ECAV na Slovensku najväčší úbytok veriacich spomedzi všetkých registrovaných cirkví. Čím si myslíte, že bol spôsobený takýto úbytok veriacich? Myslíte, že sa za desať rokov zmenila situácia a akým smerom? Urobila cirkev podľa vás dosť, aby zmenila klesajúci trend počtu veriacich?

Ako outsider si nedovolím hodnotiť pomery v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Tento trend pokračuje v celom západnom svete, ktorému sa my chceme vyrovnať. Ekonomická situácia núti mladých ľudí, aby odchádzali za prácou ďaleko od svojich domovov, a keď prídu do nového prostredia, tak sa jednoducho stratia. Nemám štatistiky, ale nepočítam s tým, že sa to bude zlepšovať. Pozorujem, že mladí ľudia hľadajú duchovné prebudenie, ale skúšajú rôzne východné praktiky, meditáciu, vegánstvo, starosť o planétu… vlastne určitý spôsob eliminácie stresu na svoju dušu aj svoje okolie.

Výzvou pre cirkev je podchytiť toto osobné hľadanie a presmerovať ho na úžitok celku.

Čo by ste si želali do nového roka 2021 a čo by ste odkázali a popriali ľuďom v novom roku?

Sebe by som želal čistú myseľ, aby som mohol jasnejšie pochopiť, čo sa to vlastne okolo mňa deje. Vlastne nie iba sebe, ale aj všetkým ľuďom dobrej vôle, aby mohli vyčistiť zrno od pliev a zbavili sa strachu. Až potom môžeme s čistou hlavou plánovať všetko ostatné.

ilustračné foto: pixabay.com