„Dieťa moje,
ty si vždy so mnou, a všetko,
čo mám, je tvoje.“ 

L 15, 31