„Daná mi je všetka moc
na nebi a na zemi
.“

Mt 28, 18