V článku  „ Rúško ako symbol?“ od br. Štefana Jahelku v týždenníku Lutherus č. 16  som našiel  zaujímavé slovné spojenie –  „všeobecný deň pokánia v evanjelickej cirkvi“. Veľmi ma zaujal. Ináč s celým článkom úplne súhlasím, toto pokladám za jediné charakterné a rozumné riešenie. Niečo podobné sa však v nedávnej minulosti z iných dôvodov už stalo v zdegenerovanej podobe. 

Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku zorganizoval „Deň zmierenia“. Malo tu dôjsť k zmiereniu a odpusteniu za  útrapy z obdobia 2. svetovej vojny, krivdy komunistickej éry i ospravedlnenie sa Židom.  Realizovalo sa to však všeobecne, formálne, jednoducho farársky. Iróniou bolo, že sa ospravedlňovali tí, ktorí v tej dobe ani nežili a tí, ktorí mali čo povedať a spolupracovali napr. s ŠtB nepovedali ani slovo, zostali v úzadí. Všeobecné formálne  teatrálne, veľavravné farárske prehlásenie. Bratov farárov a hlavne   emeritného biskupa VD Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Mgr. Slavomíra Sabola asi bolo treba poučiť, čo pravé pokánie a zmierenie je. Nie nejaké formálne nič alebo málo hovoriace prehlásenie, ale jasné priznanie a vyznanie hriechu, prosba o odpustenie a sľub, že svoj život napravíme.  Krásnym príkladom je Zacheus /L 19, 8/. On vedel dobre, čo urobiť.  Vedel koľko bije, neskrášľoval sa, povedal rovno – polovicu majetku dávam chudobným a keď som niekoho oklamal, vraciam mu štvornásobne. Hriech priznal a naprával. To je pokánie.

Keď hovoríme  o všeobecnom dni pokánia, tak to má byť pokánie ozajstné, pravé. Priznanie  podvodov,  machinácií, krádeží i ďalších hriechov a špinavých praktík v cirkvi. Veci jasne pomenovať, vyšetriť a prijať opatrenia na nápravu. Ináč to je formálne a zbytočné.  Dôrazne upozorňujem, že nejaké, aké také zmierenie naoko, len aby sa nepovedalo, nemá zmysel. S hriechom sa nejedná! Hriech treba z cirkvi vylúčiť, je vysoko infekčný, horší ako koronavírus. Tento hriech môže nás zničiť.

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku je dnes pre mnohých, zdôrazňujem, pre mnohých absolútne nevierohodná. Treba jasne povedať, že niektorí ju menia na peleš lotrov. Hriech nás delí. Opakovane bolo  opísané ako generálny dozorca brat Brozman pri voľbách podvádzal. Lajdácky pracovali kandidačné porady a vlastne tiež podviedli.  Neuveriteľne  posledný klinec do rakvy svojho charakteru pribil brat generálny biskup Eľko. Vo svojom príhovore na internetovej stránke evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, dňa 8. 3. 2020 na tému „bdieť“  hovorí toto: „Milí moji 4.  prst z našej vízie na 5 prstov ma pomenovanie bdieť. Hovorí o bdelosti a on evokuje otázku, akú cirkev chceme, aké prostredie v cirkvi chceme, či chceme takú cirkev, kde sa dlhodobo píše o ľuďoch, ktorým nebola dokázaná žiadna vina ako o darebákoch, alebo či chceme cirkev, kde platí prezumpcia neviny, či chceme cirkev,  v ktorej ak niekto spáchal nejaký čin môže byť obvinený a vyviniť sa z neho, alebo  môže mu byť dokázaná vina a má byť potrestaný. Chceme takú cirkev, v ktorej jestvujú dva režimy pre vyvolených a nie vyvolených? My chceme jednu cirkev spravodlivú, čestnú a férovú. Poďme takúto cirkev budovať.“

Podľa brata generálneho biskupa Eľka sa  v cirkvi  vlastne nič nestalo, niekto len vymýšľa kauzy. Nič nie je dokázané.  Ako môže generálny biskup takto hrubo klamať a zakrývať špinu? Čo je to za charakter?  Nestačí neodovzdané kompletné  účtovníctvo Reformaty vrátane elektronickej formy, nestačí znalecký posudok Ekonomickej univerzity, výsledky daňovej kontroly, výsledky synodálnej komisie šetriacej spoločnosť Reformata spol. s r. o., ktoré jasne hovoria o hrubých porušeniach  zákona a synoda tento dokument prijala. Nestačí zbavenie funkcie dištriktuálneho dozorcu Daniša Generálnym cirkevným súdom? Nestačí  konštatovanie Okresného súdu v Bardejove ohľadne Sigordu a hrubého podvodu, ktorý sa tu stal? Ako to treba ešte dokázať? Brat generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Mgr. Ivan Eľko neklamte, z Vašich úst to nie je po prvý krát! Hrubo klamete až sa hory zelenajú.  Áno, darilo sa  kryť nečisté praktiky v cirkvi aj cez  prokuratúru. Sme na Slovensku a žiaľ, máme tu aj skorumpovaných sudcov, prokurátorov, vrátane bývalého generálneho prokurátora. Čo všetko aj v štáte vyšlo najavo. Temné sily si pomáhajú, chcú sa udržať. Lenže nastala zmena, špina vyplávala na povrch. Dnes sa z reality desíme v štáte i v cirkvi.  Teraz vyšetrovacie orgány dostali pokyn konať v kauze spoločnosti Reformata, ktoré temné sily kryli. Krajský prokurátor v Bratislave konštatoval porušovanie zákonov, uložil vydať uznesenie o začatí trestného stíhania pre zločin krátenia dane a poistného v spoločnosti Reformata! Konečne! Prípad sa otvára a iste na svetlo sveta vyplávajú nové skutočnosti. Prípad sa nepodarilo zamiesť pod koberec. A akú cirkev brat  generálny biskup Eľko chceme?  Veľmi zlá otázka nehodná generálneho biskupa. Odpoviem, že nie je dôležité, čo my chceme, ale aká má byť podľa Božieho slova.  Toto je dôležité. Nemýľte si pojmy s dojmami.  Definovaná je v liste Efezským v 5, 25: bez vrásky a poškvrny, svätá a bez úhony. Cirkev má byť domom modlitby pre všetkých. Cirkev nás má formovať na obraz nášho Stvoriteľa a nie na obraz diabla a jeho spôsobov.

Dnes sa mnohí evanjelici desia z toho, čo sa v cirkvi deje a kam sa uberá. Volajú po obnove. Duchovenstvo je v hroznom stave. Česť výnimkám.  Niektorí biskupi a duchovenstvo  nestáli  verne na stráži hradieb Jeruzalema. Boli lajdáci, žili všelijako, nevideli hriech v cirkvi, nepočuli. Oni len kázali.  Nemali a nemajú chrbticu. Proti zlu sa nepostavili, pravdu nehľadali  zo strachu či za Judášsky groš.  Charakter im nič nehovorí. Kade vietor, tade plášť. A takých si aj volili do čela. Tak aj tvoria a upravujú zákony na svoj obraz v snahe  udržať sa pri moci. To je dôvod hanby pre mnohých, opakujem mnohých evanjelikov.

Časy sú vážne. Obraciam sa s výzvou na všetkých  čestných a verných. Zobuďte sa, vytrvajte! Vážení duchovní, nebuďte  len všeobecnými  náboženskými tárajmi bez chrbtovej kosti, bez charakteru. Unavujete okolie, takých pravá cirkev ozaj nepotrebuje.  Od nich ani obnova cirkvi či spoločnosti nepríde. Od takých aj rozumní ľudia utekajú, ich zvesť slova zamietajú, neveria im. Takýto majú vychovávať novú generáciu? Čo z toho bude? Ľudia vyznávajúci slovom,  hrubo zapierajúci  vieru životom ?Tých potrebuje len naša súčasná  cirkevná vrchnosť. Otvorte oči, zamyslite sa, komu budete slúžiť. Nebuďte len divákmi, ale ľuďmi pravdy.  Hľadajte pravdu.  Inak prehráte svoj životný zápas, za svoju zbabelosť sa raz budete hanbiť.  Za našu cirkev i krajinu sa  modlime, za jej  nápravu a čistotu treba bojovať.

doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.
generálny dozorca Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (2012 – 2018)

článok zverejnený so súhlasom autora
ilustračné foto: pixabay.com

%d blogerom sa páči toto: