Sčítacia komisia pozostávajúca z  členov dištriktuálneho presbyterstva zasadala 20. júna na Biskupskom úrade ZD vo Zvolene. Členom sčítacej komisie bol aj samotný kandidát Ján Jančo, ktorý si narátal 759 hlasov. Hoci to má už nateraz spočítané a vo funkcii dištriktuálneho biskupa ZD nebude, rátať si vlastné hlasy je bizarné. V čase, keď skôr nemysliteľné sa v tunajšej ECAV stáva normou, bývalý senior  Dunajsko-nitrianskeho seniorátu (DNS) Ján Jančo dokázal opäť upozorniť na seba, a zapôsobiť ako úkaz z iného sveta.

Do funkcie biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku bol zvolený Ján Hroboň, farár v cirkevnom zbore Bratislava Dúbravka. Milan Krivda na začiatku rokovania uviedol, že výpisy z volebných zápisníc doručili všetky cirkevné zbory v dištrikte. Na ich základe sčítacia komisia skonštatovala, že z celkového počtu 9011 vydaných volebných lístkov získal kandidát Ján Bunčák 1051 hlasov, Ján Čermák 369 hlasov, Ján Hroboň 4540 hlasov, Ján Jančo 759 hlasov a Michal Zajden 2187 hlasov. Počet hlasov pre Jána Hroboňa tak dosiahol nadpolovičnú väčšinu (50,38 %), čo postačuje na zvolenie za biskupa Západného dištriktu. V súčasnosti ešte plynie apelačná doba, pokiaľ voľby nebudú napadnuté, nový biskup ZD sa ujme funkcie 26. septembra.

V piatok 13. júla má zasadať generálne presbyterstvo, ktoré má sčítať hlasy aj do vedenia generálneho predsedníctva ECAV na Slovensku. Bizarné je, že hlasy by si mal rovnako počítať aj kandidát na generálneho biskupa Ivan Eľko, ktorého leitmotívom seniorskej činnosti v DNS bolo jeho nezvládnuté vedenie a množstvo káuz. Počítať vlastné hlasy by si mal aj jediný kandidát na generálneho dozorcu Ján Brozman, ktorý vylúčil na kandidačnej porade svojho súpera docenta Imricha Lukáča, súčasného generálneho dozorcu.

Kým pri voľbe do vlády SR by si vlastné hlasy nedovolil počítať ani Róbert Fico, v ECAV je to možné. Láska k cirkvi a k moci môže pre oboch členov sčítacej komisie byť rovnako významná, jeden cit tu nestojí nad druhým, pretože obe sú nakoniec len potvrdením zjavnej pravdy – pokiaľ má svet Ivana Eľka a Jána Brozmana nejakú hierarchiu, sú na jej vrchole práve oni.

Redakcia volbyecav.sk