23. 6. 1606 Štefan Bočkaj a arcivojvoda Matej Habsburský podpísali vo Viedni mierovú zmluvu, tzv. Viedenský mier.

Mier bol podpísaný medzi povstaleckými stavmi a panovníkom, čím bolo ukončené prvé stavovské povstanie v Uhorsku. Mier položil základy náboženskej slobody evanjelikov a kalvínov.

Pripomíname si 415. výročie od podpísania.