„…a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti,
odplatí tebe.“

Mt 6, 4n