PREDSEDNÍCTVO ECAV POKRAČUJE V TRENDE ODSTRAŇOVANIA TÝCH, KTORÍ ODHAĽUJÚ PROBLÉMY, SKUTOČNÍ VINNÍCI NAĎALEJ OSTÁVAJÚ BEZ TRESTU

Evanjelická verejnosť po synode 2019 očakávala definitívne uzavretie dlhoročnej kauzy okolo spoločnosti Reformata a vyvodenie dôsledkov voči tým, ktorí sa podieľali na nehospodárnom nakladaní s majetkom cirkvi či daňových prešľapoch. Namiesto nich však vedenie cirkvi prikročilo k radikálnemu kroku: brať na zodpovednosť nebude vinníkov, ale tých, ktorí na chyby poukázali a snažili sa docieliť ich riešenie. S týmto cieľom predsedníctvo zvolalo valné zhromaždenie Reformaty, na ktorom plánuje odvolať z funkcie súčasného konateľa spoločnosti Štefana Sabola a celú dozornú radu.

Od minuloročnej synody pracovala v cirkvi špeciálne zriadená komisia, ktorá mala za úlohu preskúmať skutkový stav v Reformate a zaujať stanovisko ku kauzám, ktoré túto spoločnosť sprevádzali v časoch, keď v nej ako konatelia pôsobili Vladimír Daniš a Jaroslav Mlynár a účtovníčkou bola jeho sestra Jana Danišová. Najmarkantnejšie sa ich „hospodárenie“ prejavilo po kontrole daňového úradu, ktorý cirkvi vyrubil daňové nedoplatky spojené s pokutou, čo cirkev stálo vyše 70 tisíc eur. Za nespochybniteľné označili toto rozhodnutie daňového úradu i členovia zriadenej komisie. Jej predseda Marián Damankoš to deklaroval i na synode 2019 v Prešove a potvrdil, že daňový úrad rozhodol správne. Vzápätí sa však objavila pre verejnosť šokujúca informácia: vedenie cirkvi chce odvolať súčasného konateľa Reformaty Štefana Sabola, ktorý odhalil daňové nezrovnalosti, spôsobené za čias jeho predchodcov, a spolu s ním chcú z Reformaty odstrániť i dozornú radu. I tá sa v súčasnom zložení snažila o pomenovanie problémov v spoločnosti spravujúcej cirkevný majetok a zasadzovala sa za ich nápravu. Tieto dva body rokovania (odvolanie konateľa a odvolanie dozornej rady a ich náhrada novými nominantmi) predkladá vedenie cirkvi – ktoré tvorí valné zhromaždenie Reformaty – na zasadnutie 13. augusta. O svojom vlastnom návrhu na odvolanie pritom budú hlasovať dvaja ľudia, tvoriaci valné zhromaždenie: Ján Brozman a Ivan Eľko. Ide o predstaviteľov cirkvi, ktorí dlhodobo kryli podvody v Reformate a vyhlasovali, že kauza Reformata nie je žiadnou kauzou. Názor zrejme nezmenili ani po správe odbornej komisie, ktorá potvrdila, že k prešľapom v spoločnosti, na ktoré poukazoval predovšetkým bývalý generálny dozorca Imrich Lukáč spoločne s ďalšími, skutočne došlo. Dôvody, pre ktoré sa rozhodli odstrániť súčasné vedenie Reformaty nie sú známe. Redakcia Evanjelického posla Spolku Tranovský preto požiadala o stanovisko k nim Jána Brozmana aj Ivana Eľka – generálneho biskupa, ktorý v júni pre reláciu Reportéri uviedol, že k Reformate sa vyjadrí po synode. Ani jeden z nich však na položené otázky nereagoval. Príčiny svojho odvolania na valnom zhromaždení, ktoré bude 13. augusta, nepozná ani konateľ Reformaty Štefan Sabol. Program valného zhromaždenia ich totiž nešpecifikuje, uvádza len body odvolania a ustanovenia nových funkcionárov. Jeden z členov dozornej rady Jaroslav Mervart redakcii Evanjelického posla Spolku Tranovský potvrdil, že vie o zvolaní valného zhromaždenia a zámere predsedníctva cirkvi uskutočniť v Reformate čistky. Poukázal pritom na slová Jany Danišovej v relácii Reportéri, ktorá odbila redaktora verejnoprávnej televízie so slovami, že cirkev si celú záležitosť vyrieši sama, čo poukazuje na prepojenosť bývalých konateľov a nového vedenia cirkvi. Je to pritom práve Jana Danišová, ktorá sa s cirkvou už niekoľko rokov súdi. S týmito vyjadreniami však ostro kontrastuje práve návrh na odvolanie Š. Sabola a dozornej rady – teda tých, ktorí poukazovali na nehospodárne šafárenie s majetkom cirkvi. Snaha o ich odstránenie je o to nepochopiteľnejšia, že prichádza po synode, ktorá nielenže vzala na vedomie správu o pochybných krokoch bývalých konateľov Vladimíra Daniša, Jaroslava Mlynára a účtovníčky Jany Danišovej, no paradoxne prichádza v období, keď sa v Reformate udiali pozitívne zmeny aj vo finančnej oblasti. Mnohí sa zhodujú v tom, že sa výrazne zlepšila informovanosť Reformaty voči všetkým cirkevným orgánom, teda aj transparentnosť, ktorá však novému vedeniu cirkvi zrejme nevyhovuje. Návrh na odvolanie teda naznačuje, že v kauze Reformata sú v popredí záujmy iných osôb – nie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Redakcia

ilustračné foto: unsplash.com