Evanjelický kostol Mlynica

Do Vašej pozornosti chceme dať reláciu RTVS Orientácie, ktorá mala premiéru v nedeľu 18. októbra 2020 na RTVS2, kde nájdete reportáž o oprave evanjelického chrámu Božieho v Mlynici, Cirkevný zbor ECAV Poprad-Veľká.

Reprízu si môžete pozrieť v pondelok 19. októbra na RTVS2 o 12.42, alebo v archíve RTVS – prikladáme link. Orientácie

Prvý evanjelický drevený kostol v Mlynici bol slávnostne otvorený v roku 1793. Neskôr bol nahradený, v roku 1830 kamenným tolerančným kostolom, ku ktorému bola postavená zvonica. V roku 1946 po odsune nemeckého obyvateľstva bol kostol nevyužívaný. Interiér kostola bol odvezený a od roku 1950 používaný, ako sýpka miestneho družstva. V roku 1997 slúžil kostol, ako múzeum automobilov. Po presune múzea bol kostol od roku 2009 nepouživaný a prázdny. Z iniciatívy tunajších evanjelikov a zborového farára Jozefa Vereščáka vznikol projekt na obnovu budovy kostola a jej znovunavrátenie k pôvodnému využitiu. V rámci projektu sa podarilo nájsť väčšiu časť pôvodného interiéru: oltár, kazateľnicu, krstiteľnicu, dva obrazy zobrazujúce Martina Luthera a Filipa Melanchtona, a aj pôvodný organ. Postupne sa darí za pomoci zahraničných a domácich darcov kostol obnovovať. Každá pomoc je v tomto smere vítaná.

„Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“ 2K 9, 7

Pre tých, ktorých tento zámer zaujal, a majú ho záujem osobne podporiť posielame kontaktné údaje na CZ ECAV Poprad-Veľká, a na zborového farára Jozefa Vereščáka.
Obnovená zvonica oproti evanjelickému kostolu v Mlynici

Obnovená zvonica oproti evanjelickému kostolu v Mlynici

 

Nemecký evanjelický kostol v Mlynici

Nemecký evanjelický kostol v Mlynici