„Vchádzajte tesnou bránou;
lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia,
a mnohí ňou vchádzajú.“

Mt 7, 13a