„Varujte sa falošných prorokov,
ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu,
ale vo vnútri sú draví vlci.“

Mt 7, 15