„A z neba zaznel hlas:
Ty si môj milovaný Syn,
v Tebe sa mi zaľúbilo.“

Mk 1, 11