„A ja sa pre nich posväcuje,
aby aj oni boli posvätení v pravde.“

J 17, 19