„Lebo to je vôľa môjho Otca,
aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho,
mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň
.“

J 6, 40