„Požehnaný,
ktorý prichádza v mene Pánovom!“

L 13, 35n