Dr. Martin Luther

 „Sedemdesiat týždňov je určených
pre Tvoj ľud a pre Tvoje sväté mesto
na ukončenie priestupku,
na skoncovanie s hriechom
a na zmierenie viny,
na privedenie večnej spravodlivosti…“
Daniel 9, 24

Daniel tiež káže v 9. kapitole, verš 24: O ukončení priestupku, o skoncovaní s hriechom, o zmierení viny a privedení večnej spravodlivosti.  Ako sa to stane? To poznáme až vtedy, keď Kristus bude zabitý. To je tiež jasná, zreteľná výpoveď, že odpustenie hriechov a spravodlivosť nedosiahneme  ináč, len skrze smrť Krista Ježiša. On nám donesie ten poklad. Bez Neho nikdy neobdržíme tento poklad.

Všetky kázne prorocké, Jánove i Kristove, svedčia teda dostatočne, ako máme kázať o utrpení Kristovom. Totiž, aby sa srdce tešilo z dobroty a milosti Božej. Lebo toto utrpenie sa preto stalo, aby bolo zaplatené za naše hriechy.

Aby sme boli zmierení s Bohom a v tejto viere v nášho Pána a Vykupiteľa Krista i spasení.

Pripravil

Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár