„Moje učenie nie je moje,
ale Toho, ktorý ma poslal
.“

J 7, 16