„Potom sa ich opýtal:
A vy za koho ma pokladáte?
Odpovedal Mu Peter:
Ty si Kristus!“

Mk 8, 29