„Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich;
avšak nech sa stane nie moja vôľa,
ale Tvoja.“
 

L 22, 42