V Nemecku boli zverejnené cirkevné štatistiky, ktoré ukazujú nepriaznivý vývoj vo viacerých oblastiach cirkvi.

Rovnaký vývoj klesajúceho počtu členov v Nemecku zaznamenávajú obe najpočetnejšie cirkvi, Katolícka aj Evanjelická. Pri oboch zmienených cirkvách, je podľa posledných štatistík, najväčší úbytok praktizujúcich  veriacich.

Katolícki i evanjelickí cirkevní predstavitelia vnímajú početné odchody ľudí z oboch cirkví ako „bolestivý fakt“ či „trpkú pravdu“.

Počet kresťanov podľa posledných údajov klesol na 54 percent. Kresťania sú stále najväčšou náboženskou komunitou v Nemecku. Stoja však pred úlohou, ako čeliť nepriaznivému vývoju. Podľa prognózy zverejnenej v roku 2019 na univerzite vo Freiburgu sa očakáva, že do roku 2060 sa v Nemecku počet kresťanov platiacich cirkevnú daň zníži na polovicu.

Viac sa dočítate:
https://svetkrestanstva.postoj.sk/83976/odchadzaju-katolici-aj-evanjelici-nielen-pre-pandemiu

Zdroj: postoj.sk
Ilustračné foto: unsplash.com