Svetový deň Downovho syndrómu

Dnes si už od roku 2012 pripomíname svetový deň Downovho syndrómu.

O Svetovom dni Downovho syndrómu

21.3. je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Oficiálne sa oslavuje od roku 2012, a to na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov. V decembri 2011 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 21. marec za Svetový deň Downovho syndrómu s účinnosťou od roku 2012. Za účelom zvýšenia povedomia verejnosti o Downovom syndróme vyzýva OSN všetky členské štáty, aby práve v tento deň viac o Downovom syndróme písali, hovorili a diskutovali.

Downov syndróm je chromozomálna odchýlka, pri ktorej má človek o jeden chromozóm viac ako je štandardné u bežnej populácie. V každej bunke bežného človeka je 46 chromozómov, ktoré sú usporiadané v pároch, teda 23 párov chromozómov. Človek s Downovým syndrómom má o jeden chromozóm viac, teda 47 chromozómov.

Chromozómové páry sú pre prehľadnosť očíslované od 1 po 23. U človeka s Downovým syndrómom vznikne „porucha“ na chromozóme 21, keď sa namiesto páru vytvoria rovno tri kópie, teda tri chromozómy. Vznikne teda trizómia chromozómu 21.

Z našich 46 chromozómov 23 pochádza od našej mamy a ďalších 23 od nášho otca. V pohlavných bunkách prebieha špeciálny typ delenia buniek – meióza alebo redukčné delenie. Toto je spôsob ako zaistiť, aby počet chromozómov v druhu zostal neporušený. Niekedy sa však počas tohto delenia pár chromozómu 21 neoddelí. Tak sa stane, že mamino vajíčko má dve kópie chromozómu 21 a keď sa toto vajíčko spojí s otcovou spermiou, ktorá má jednu kópiu chromozómu 21, zygota má tri kópie chromozómu 21. Tak vznikne nový život s jedným chromozómom 21 navyše.

Proč sa s týmto dňom spájajú ponožky?

Tvar ponožiek pripomína tvar chromozómu. V tento deň si preto na každú nohu obúvame ponožky, ktoré na prvý pohľad spolu nesúvisia – líšia sa farbou, vzorom či veľkosťou. Tým dávame najavo, že si uvedomujeme odlišnosť ľudí s Downovým syndrómom, ale aj to, že ich v ich „inakosti“ podporujeme a akceptujeme. Tak ako rozdielne ponožky plnia svoju funkciu, tak aj ľudia s Downovým syndrómom sú predovšetkým ĽUDIA, ktorí nesmú byť marginalizovaní na základe svojej inakosti. Rozdielnymi ponožkami demonštrujeme, že ju akceptujeme.

Zdroj: downovsyndrom.org, downovsyndrom.sk