Aj tento rok si v 50. deň po Veľkej noci pripomíname svätodušné sviatky, sviatky zoslania Ducha Svätého.

Tento sviatok hlavne v protestantskom prostredí nazývame aj Letnice alebo sviatok Letníc. Je to deň, kedy si pripomíname aj vznik prvotnej kresťanskej cirkvi.

Udalosť zoslania Ducha Svätého je prejavom Božej milosti, ktorú nám nehodným hriešnikom preukazuje. Ísť bez Boha a spoliehať sa pritom na seba a vymoženosti dnešnej doby, ktorými si chceme zabezpečiť uznanie, moc a majetky spôsobuje pomätenie a rozptýlenie, ako tomu bola pri stavbe Babylonskej veže. (1M 11, 1 – 9)

ilustračné foto: wikipedia.org