Biblický príhovor na Svätú Trojicu

Výklad slova Božieho si pre nás na Svätú Trojicu
pripravil evanjelický a. v. farár Mgr. Peter Soták.
Základom dnešného Biblického príhovoru bol biblický text
z evanjelia podľa Jána 17, 24 – 26.